Kişisel Bilgiler
Ad Soyad (*)
TC Kimlik No
Doğum Tarihi
Telefon
GSM (*)
E-Posta (*)
Adres (*)
Cinsiyet
Askerlik Durumu
Medeni Hali
Öğrenim Bilgileri
Öğrenim Durumu
En Son Mezun Olduğu Okul
Bölüm
Toplam İş Deneyimi
En Son Çalıştığı Şirket
Pozisyon
İşe Giriş Tarihi
İşten Çıkış Tarihi
İşten Çıkış Sebebi
Yabancı Dili
İngilizce
Diğer Diller
Diğer Bilgiler
Çalışmak İstediği Şehir
Düşündüğü Net Maaş
Referans İsim
Referans Tel.
Referans2 İsim
Referans2 Tel.
Not